Concluziile Goldring asupra business-ului Meta Estate Trust

Business-ul Meta Estate Trust a fost atent analizat de către Goldring, recunoscut drept unul dintre brokerii de referință ai pieței locale. Conform analizei, prețul-țintă al acțiunilor Meta Estate Trust pentru următoarele 12 luni se regăsește în intervalul 0,97-1,047 lei/acțiune. Prețul-țintă a fost obținut luând în considerare media prețurilor-țintă obținute prin cele 2 metode de evaluare consacrate, și anume: prin (1) metoda comparativă, prin miltiplii companiilor listate pe piața internațională, asemănătoare societății analizate și evaluarea prin (2) intermediul actualizării fluxurilor de numerar disponibil companiei – eng. FCFF (Free cash flow to firm).

Politica investițională care stă la baza desfășurării activității emitentului reprezintă prima principală în vederea stabilirii potențialei valori de piață.

În derularea modelului de evaluare s-a ținut cont de rmătoarele:

▪ Rata de actualizare a fluxurilor de numerar – WACC (Weighted Average Cost of Capital) – pentru perioada 2022-2027 a fost variabilă în funcție de ponderea-țintă a datoriilor și a capitalurilor, având o valoare medie de 11%;
▪ Având în vedere dinamica sectorului, s-a estimat o rată de creștere terminală de 2%;
▪ Coeficientul de evaluare a riscului domeniului de activitate de 0,79;
▪ O rată a impozitului pe rofit de 12%.

Raportul detaliat poate fi consultat aici.

Articole similare