Meta Estate Trust SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 04.04.2022

Președintele Consiliului de Administrație al Meta Estate Trust SA, societate înființata și funcționând conform legislației române, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1,  Str. Buzești nr. 75-77, Etaj 9, Biroul  nr. 13, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (‚AGOA”)  pentru data de 04.04.2022, ora 16:00, respectiv ora 17:30, la adresa din Str. Buzești 75-77, et. 2, Sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.03.2022, stabilita ca dată de referință.

În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea dea doua AGEA și cea dea doua AGOA pentru data de 05.04.2022 începând cu ora 16:00, respectiv ora 17:30, la aceeași adresă din Str. Buzești 75-77, et. 2, Sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.03.2022, stabilita ca dată de referință.

 

În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea dea doua AGEA și cea dea doua AGOA pentru data de 05.04.2022 începând cu ora 16:00, respectiv ora 17:30, la aceeași adresă din Str. Buzești 75-77, et. 2, Sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.03.2022, stabilita ca dată de referință.

Pentru detalii suplimentare, vă solicităm să ne contactați pe adresa.

Articole similare