Adunarea Generală a Acţionarilor

Conform legislaţiei române, Adunarea Generală a Acționarilor este convocată prin anunţ public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei. Participarea la AGA este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă stabilită. Documentele suport aferente fiecărei AGA sunt puse la dispoziția acționarilor în cadrul website-ul companiei. Acționarii pot vota online folosind orice dispozitiv conectat la internet, în conformitate cu articolul 197 al Regulamentului nr. 5/2018 și informațiile din convocatorul adunării generale a acționarilor.

Dacă dorești să primești de la Meta Estate Trust informări periodice, date financiare, convocări la adunări generale ale acționarilor și teleconferințe, precum și alte informații relevante, te invităm să te abonezi la newsletter-ul companiei.