Consiliul de Administrație

Guvernanța și echipa de management a companiei Meta Estate Trust sunt structurate pe mai multe niveluri pentru a asigura decizii eficiente și o supraveghere riguroasă. La vârful ierarhiei se află Adunarea Generală a Acționarilor. 

Aceasta este organul suprem, definitoriu și legislativ în materia deciziilor de organizare și afaceri. Consiliul de Administrație este mandatat să pună în aplicare deciziile statutare ale AGA și asigură, totodată, aplicarea strategiei și a planurilor de activitate.

Compania de management este responsabilă pentru realizarea strategiei și a planului de afaceri, asigurând astfel că viziunea de ansamblu a companiei este pusă în aplicare eficient și eficace.