Guvernanță corporativă

Meta Estate Trust urmărește și adoptă standardele de guvernanţă corporativă aplicabile companiilor listate. 

Compania a trecut într-o nouă etapă de dezvoltare în care resursele specifice domeniului imobliar au fost întărite prin atragerea de noi profesioniști cu experiență. În prezent, Meta Estate Trust este condusă de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, cu rol de gestionare strategică, numit pentru o perioadă de 4 ani, precum și de o echipă executivă formată din profesioniști din domeniul imobiliar și financiar.
Vezi Consiliul de Administrație AICI
Vezi Echipa executivă AICI

Actul Constitutiv


Actul Constitutiv al societatii META ESTATE TRUST SA, 03.04.2023

Politica de dividende


Suntem o companie în creștere, astfel vom propune acționarilor o politică mixtă de dividende. O parte din profit va fi reinvestit, prin oferirea de acțiuni gratuite, o altă parte din profitul nostru va fi distribuită sub formă de dividende anual.


Auditor


Auditorul financiar al Societății este Mazars România SRL, cu sediul social în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, etaj 5, Camera 2, București, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu numărul de înregistrare 699/2007 și înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/756/1995, CUI RO6970597.

Contract de management


Contract de management  
Act Adițional 1 


Prospect

Politica investițională a companiei se bazează pe un mix de tipologii investiționale cu profile de randament și risc diferite pentru a contura un portofoliu diversificat și flexibil, care se poate adapta ușor ciclurilor de piață.
Analiza și diminuarea riscurilor investiționale asociate cu această clasă de active reprezintă o activitate cheie a companiei, luând în calcul 3 dimensiuni de studiu: 

1

Realizabilitatea ipotezelor de exit  - preț și moment în timp


2

Fezabilitatea finalizării lucrărilor de construcții  - încadrare în buget și finanțarea acestuia 

3

Legalitatea proiectului  - încadrare în indici urbanistici și respectarea textelor de lege cu privire la obținerea autorizației de construire