Guvernanță corporativă

Meta Estate Trust urmărește și adoptă standardele de guvernanţă corporativă aplicabile companiilor listate. 

Compania a trecut într-o nouă etapă de dezvoltare în care resursele specifice domeniului imobliar au fost întărite prin atragerea de noi profesioniști cu experiență. În prezent, Meta Estate Trust este condusă de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, cu rol de gestionare strategică, numit pentru o perioadă de 4 ani, precum și de o echipă executivă formată din profesioniști din domeniul imobiliar și financiar.
Vezi Consiliul de Administrație AICI
Vezi Echipa executivă AICI
Suntem o companie în creștere, prin urmare vom propune acționarilor o politică mixtă de dividende. O parte din profit va fi reinvestită prin oferirea de acțiuni gratuite, în timp ce o altă parte din profitul nostru va fi distribuită sub formă de dividende anuale.

Auditor

Auditorul financiar al Societății este Mazars România SRL, cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, 4B și 2-4 Ing. George Constantinescu, etaj 5, camera 2, București, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu numărul de înregistrare 699/2007 și înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/756/1995, cu număr de TVA RO6970597.

Prospect


Prospect META ESTATE TRUST 

Politica de investiții a societății se bazează pe un mix de tipologii de investiții cu profiluri diferite de risc și randament pentru a contura un portofoliu diversificat și flexibil care se poate adapta cu ușurință la ciclurile pieței. Analiza și atenuarea riscurilor de investiții asociate acestei clase de active reprezintă o activitate cheie a societății, luând în considerare trei dimensiuni de studiu:


1

Realizabilitatea ipotezelor de exit  - preț și moment în timp


2

Fezabilitatea finalizării lucrărilor de construcții  - încadrare în buget și finanțarea acestuia 

3

Legalitatea proiectului  - încadrare în indici urbanistici și respectarea textelor de lege cu privire la obținerea autorizației de construire