Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor personale

I. INTRODUCERE
Meta Estate Trust SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Birou 13, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”) acorda o deosebita atentie operatiunilor de colectare, utilizare, prelucrare si pastrare a datelor cu caracter personal cu care intra in contact in activitatea de zi cu zi a Societatii.
Prin prezenta politica de confidentialitate va aducem la cunostinta modul in care colectam, utilizam, pastram si dezvaluim datele personale pe care le primim de la anumite categorii de persoane, cum ar fi utilizatorii website-ului, parteneri si potentiali parteneri, angajati, colaboratori etc.

II. MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt colectate astfel:
In mod direct – prin obtinerea respectivelor date de la persoane fizice, prin diferite moduri, incluzand, dar fara a se limita la: completarea formularelor online, inregistrarea in cadrul diferitelor evenimente organizate de catre Societate si/sau colaboratorii acesteia, accesarea website-ului Societatii sau transmiterea de CV-uri sau scrisori de intentie in vederea angajarii pe posturile vacante din cadrul Societatii;
Indirect – din surse externe, cum ar fi:
din surse publice, cum ar fi: registre publice, Oficiul Registrului Comertului, articole publicate pe diferite website-uri, stiri, liste publice cu sanctiuni emise de autoritatile publice romane sau straine;
retele sociale si/sau website-uri profesionale, in situatia in care inregistrarea pe website-ul Societatii se realizeaza folosind conturi social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Maps, etc), caz in care Societatea colecteaza informatii cu privire la numele, adresa de e-mial, informatii personale aditionale, etc.;
prin intermediul colaboratorilor: firme de recrutare, agentii, etc.


III. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
Tipurile de date cu caracter personal cu privire la persoanele fizice obtinute fie direct, fie indirect, pot fi urmatoarele (enumerarea de mai jos nefiind exhaustiva):
Date personale:
Date de identificare: nume si prenume, CNP, numari si serie act identitate, data nasterii, cetățenie, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, denumirea angajatorului, functia detinuta, expunerea politica, informatii financiare, etc.
Date privind starea civila;
Originea rasiala sau etnica;
Date de contact: adresa domiciliu, adresa de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon;
Date cu privire la ocupatie, denumire angajator, pozitie detinuta;
Date cu privire la orientarea politica;
Informatii financiare sau tranzactionale (informatii obtinute de la furnizori de plata, daca este cazul).
Date cu caracter personal de geolocalizare (locatii geografice), in cazul in care cautati adresa de contact a Societatii.

IV. CARACTERUL LEGITIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului expres, liber exprimat, specific si neechivoc al utilizatorului website-ului, in conformitate cu prevederile legislatie in vigoare si in conditiile prezentei politici.

Poate constitui un temei al prelucrarii:
Un contract, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal pentru ducerea la indeplinire a obligatiei contractuale;
O solicitare a utilizatorului inainte de incheierea unei relatii contractuale;
Interesul legitim, caz in care prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata in baza interesului legitim al Societatii.
V. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea isi doreste sa dea dovada de transparenta in momentul colectarii datelor cu caracter personal, astfel ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor 2016/679 („GDPR”), scopul pentru care prelucram datele cu caracter personal colectate poate fi:

Autentificarea utilizatorilor website-ului Societatii;
Transmiterea de invitatii cu privire la evenimentele ce urmeaza a fi organizate de catre Societate sau colaboratorii/partenerii acesteia;
Inregistrarea invitatilor la evenimentele organizate;
Prelucrarea solicitarilor primite online, respectiv formularea de raspunsuri la solicitarile primite
Identificarea de canditati calificati pentru posturile vacante in cadrul Societatii;
Administrarea, intretinerea si asigurarea securitatii website-ului Societatii;
Derularea activitatilor de marketing si publicitate, inclusiv la abonarea de newsletter-uri, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel incat sa oferim un continut, inclusiv un continut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastra;
Conformarea cu prevederile legale existente (ex. spalarea banilor, a finantarii terorismului si/sau a altor forme de infractiuni financiare);
Indeplinirea prevederilor legale si a obligatiilor pe care Societatea si le-a asumat prin incheierea diverselor relatii contractuale.

VI. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Societatea nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal. In cadrul Societatii, membrii personalului care folosesc datele dumneavoastra cu caracter personal sunt supusi unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului Societatii au dreptul sa gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Societate, in legatura cu responsabilitațile de serviciu.

Masuri tehnice si organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Societatea nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit website-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste website-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autoritaților guvernamentale, autoritaților fiscale si/sau organelor de aplicare a legii, daca acest lucru este impus de legile aplicabile sau daca este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe parți) in conformitate cu legile aplicabile.
Totodata, exista situatii in care datele dumnevoastra cu caracter personal sunt transmise partenerilor contractuali, cum ar fi: societati de telecomunicații, societati de suport tehnic si IT, agentii imobiliare, firme de contabilitate, firme de audit, companii de intretinere, oficii postale, avocati, notari publici, auditori, executori judecatoresti, traducatori, brokeri imobiliari, institutii financiare, companii si brokeri de asigurari, investitori si/sau potentiali investitori etc.

De fiecare data cand subcontractam anumite servicii, actionand fie ca operator de date, fie ca procesator de date, ne asiguram ca sunt indeplinite si respectate cerintele stabilite de Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679, astfel incat datele personale urmand a fi procesate intr-un mod adecvat.
Datele cu caracter personal sunt stocate in servere aflate in Romania. Putem transfera date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European in situatia in care unii dintre partenerii contractuali ai Societatii au sediul in afara acestuia.

VII. PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei contractuale și dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea. In situatia  in care datele cu carcater personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului dumneavoastra, aceste date vor fi prelucrate numai pentru perioada prevazuta in acordul dat, cu exceptia cazului in care va retrageti acest acord inainte de expirarea acestei perioade.
Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, Societatea sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. In situatia in care datele cu caracter personal nu vor mai corespunde scopului prelucrarii, aceste date vor fi distruse/sterse.

VIII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Conform prevederilor Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679, persoanele vizate au urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum și in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – in ceea ce privește activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – puteti cere și obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteti contesta decizia.

IX. SECURITATEA DATELOR
Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal pe serverele companiei Societatii , aflate pe teritoriul Romaniei.
Folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal si de a impiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat in relații contractuale cu terţe parţi care ofera servicii de gazduire si aceste contracte includ obligații privind securitatea organizaționala si tehnica a datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi, dar trebuie sa aveti in vedere ca transmiterea datelor prin internet nu este complet sigura. Desi facem tot posibilul pentru a va proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastra transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastra risc. Dupa ce primim datele dumneavoastra, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a incerca sa impiedicam accesul neautorizat, modificarea sau distrugerea neautorizata a acestora.

X. DISPOZITII FINALE
Societatea isi rezerva dreptul de a modifica/revizui prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, urmand a publica versiunea revizuita/actualizata a acesteia pe website-ul Societatii.
Accesarea ulterioara a website-ului Societatii, dupa publicarea versiunii actualizate a procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, constituie acceptul dumneavoastra de a respecta si de a fi de acord cu noua politica revizuita/actualizata.