Descoperă strategia de dezvoltare Meta Estate Trust 

Avantaje pentru investitori

Meta Estate Trust oferă o serie de avantaje prin prisma expunerii la piața investițională imobiliară în timp ce rezolvă ineficiențele asociate

Randamente performante cu riscuri minime

Activitatea este întreprinsă de o echipă competentă cu expertiză și o cunoaștere aprofundată a pieței imobiliare locale. Echipa poate în primul rând să evalueze și să administreze riscurile asociate acestui tip de investiții și în al doilea rând să identifice oportunități rare generatoare de randamente investiționale mari.

Lichiditate

Deținerea de acțiuni într-o companie listată la bursă este în primul rând lichidă. O investiție într-un bun imobiliar are un grad considerabil redus de lichiditate, fiind un dezavantaj real pentru investitor. Acțiunile în Meta Estate Trust reprezintă o cotă parte dintr-un întreg portofoliu investițional imobiliar și se pot tranzacționa liber pe piața BVB. Prin Meta Estate Trust investiția în imobiliare devine lichidă.

Adaptabilitate la ciclurile de piaţă

Politica investițională prevede o specializare pe doi piloni strategici cu profil de randament/risc polare. Ponderea de alocare a capitalului între cei doi piloni este flexibilă și acționează ca o pârghie pentru a adapta portofoliul investițional la diferitele cicluri de piață.

Democratizarea investiţiei prin necesitatea minimală de capital pentru a investi

Investițiile imobiliare au bariere ridicate de capital și exclud o plajă largă de investitori care nu au disponibilitatea de a aloca suma considerabilă de capital pe care acesta clasă de active o solicită. Valoarea nominală de 1 RON/acțiune MET deschide posibilitatea oricărui investitor să acceseze piața imobiliară.

Putere de negociere mare printr-o instituţie tip holding cu disponibilităţi mari de capital

Un tichet investițional de dimensiuni mari reușește să obțină un preț de intrare considerabil mai mic, având o putere de negociere mai mare cu antreprenorii locali. În plus, pe lângă prețul de intrare putem vorbi și de accesul la o clasă de investiții mai sofisticată precum asocieri de equity cu profitshare sau finanțări de tip mezzanine. Aceste oportunități nu sunt eligibile pentru un investitor individual.

Diversificarea riscului printr-un portofoliu de anvergură expus la diferite locaţii și segmente de piaţă

Piața imobiliară este în general foarte segregată și poate avea dinamici diferite în funcție de zonă și segment. Expunerea unei investiții izolate are astfel un risc mult mai mare în contextul ciclurilor de piață în comparație cu un portofoliu de investiții localizate în diferite zone geografice și pe diferite segmente de piață.

Alexandru Bonea

Co-Founder and Managing Partner Meta Estate Trust

Strategia investițională MET se bazează pe un mix de tipologii investiționale cu profile de randament și risc diferite, pentru a contura un portofoliu diversificat și flexibil, care se poate adapta ușor ciclurilor de piață, livrând astfel randamente atrăgătoare cu riscuri minime.

Portofoliul investitional MET se distinge prin adaptabilitate și flexibilitate, calități esențiale într-o piață imobiliară dinamică și schimbătoare. Strategia sa unică de investiții se bazează pe un mix diversificat de active, capabil să genereze randamente solide în condiții de creștere economică și să își mențină valoarea în perioade de stagnare.      


Tipologiile investiţionale

 
RISK
RETURN

Co-Developing (Parteneriate cu Dezvoltatori cu Profit Sharing/Mezzanine)

Acest tip de investiție presupune intrarea într-un parteneriat cu un dezvoltator imobiliar pentru unul sau mai multe proiecte de dezvoltare imobiliară specifice cu scopul de a împărți randamentele generate din această activitate.

RISK
RETURN

Bulk Acquisitions

Acest tip de investiție presupune achiziția unui pachet de apartamente noi finalizate la un discount și revânzarea lor individual la prețul de piață pe un orizont de 6-12 luni. În majoritatea proiectelor de dezvoltare imobiliară găsim un stoc de apartamente nevândute la momentul finalizării proiectului (10-15%). În această situație dezvoltatorul preferă să vândă acest stoc de apartamente rămas la un discount cu scopul de a închide proiectul și a investi capitalul disponibilizat în alte proiecte noi.

RISK
RETURN

Distressed Assets/Tranzacţii Oportunistice

Această tipologie investițională se bazează pe mecanismul vânzării forțate pe care băncile sau orice alt creditor îl aplică în cazul unui default al debitorului. Ea nu are o structură predefinita și poate varia de la caz la caz, dar în general se aplică pentru proiectele aflate la work-out în bănci care ajung la faza de executare. Oportunitatea de valoare provine din nevoia creditorului de a vinde forțat proprietatea, acest lucru implicând un preț substanțial redus față de valoarea de piață sau exploatare a bunului. De cele mai multe ori imobilul reprezintă un proiect de dezvoltare imobiliară început și nefinalizat, oportunitatea necesitând investiții și lucrări suplimentare pentru maximizarea valorii de vânzare.

RISK
RETURN

Call/Put-Option pe Asset-uri Imobiliare

Acest tip de investiție presupune pre-contractarea unui imobil viitor s-au finalizat. Prețul tranzacției este setat la un discount considerabil față de prețul de piață (30-35%) și vânzătorul are opțiunea de a răscumpăra pre-contractul la o marjă mai mică (20-25%). Durata în care răscumpărarea se poate face este în general între 9 și 12 luni și riscul investiției MET rămâne doar unul de piață, nu și de neplată (în scenariul în care vânzătorul nu își exercită opțiunea, MET intră în posesia unui imobil cu care poate obține o marjă mai mare la revânzare).

RISK
RETURN

Early Stage Acquisitions

Acest tip de investiție presupune pre contractarea unor unități locative într-un proiect imobiliar aflat în stadii incipiente și revânzarea lor la finalizarea acestuia. Valoarea urmărită este obținerea unui discount de moment (early stage).