Raport curent 2/2024Data raportului: 12.01.2024

Denumirea entitatii emitente: Meta Estate Trust S.A.

Sediul social: Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul

Bucuresti

E-mail: investors@meta-estate.ro

Numar de telefon/ fax: +40 372 934 455

Website: www.metaestate.ro

Nr. inregistrare la ONRC: J40/4004/2021

Cod unic de inregistrare 43859039

Capital social subscris si varsat 93.491.736 lei

Numar de actiuni 93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare

clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”

Simbol MET

Piata de tranzactionare SMT AeRO Premium


Evenimente importante de raportat: Completare informatii plata dividende an financiar 2022