Raport curent 3/2024Data raportului: 26.01.2024

Denumirea entității emitente: Meta Estate Trust S.A.

Sediul social: Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București

E-mail: investors@meta-estate.ro

Număr de telefon/ fax: +40 372 934 455

Website: www.metaestate.ro

Nr. înregistrare la ONRC: J40/4004/2021

Cod unic de înregistrare 43859039

Capital social subscris și vărsat 87.035.241 lei

Număr de acțiuni 87.035.241 acțiuni, dintre care 75.785.265 acțiuni ordinare clasa

„A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”

Simbol MET

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium


Evenimente importante de raportat: Tranzactii conform art. 19 din Regulamentul UE 596/2014