Raport curent 6/2024


Data raportului: 30.01.2024

Denumirea entității emitente: Meta Estate Trust S.A.

Sediul social: Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul

București

E-mail: investors@meta-estate.ro

Număr de telefon/ fax: +40 372 934 455

Website: www.metaestate.ro

Nr. înregistrare la ONRC: J40/4004/2021

Cod unic de înregistrare 43859039

Capital social subscris și vărsat 93.491.736 lei

Număr de acțiuni 93.491.736 acțiuni, dintre care 82.241.760 acțiuni ordinare

clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”

Simbol MET

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium


Evenimente importante de raportat: Litigu privind contractul de management încheiat cu Meta Management Team S.R.L.